Biografi til: John Olsen Tilset

John utvandret i 1891 til Amerika. Han bodde nær Hendricks, Minnesota, men flyttet senere til Minneapolis, Minnesota. Han har en datter i USA, Bertha.
John var 23 år da han reiste fra Trondheim 6. mai 1891 med skipet Hero med kurs for Quebec i Canada. Han står da oppført som ugift.