Biografi til: Marit Olsdatter Tilset

Marit var ugift. Hun og broren Ole var de siste som satt igjen på Gammelvollen. Da Ole døde i 1923 var hun alene igjen på Gammelvollen. I 1936 flyttet Marit til brorsønnen Per Olsen Tilset i Stinda og hun døde samme år.