Biografi til: Ole Olsen Tilset

Ole var ugift. Han og søstra Marit var de siste som satt igjen på Gammelvollen.