Biografi til: Peder Andersen Anshus

Peder og kona Ingri var inderstfolk på Aasenhus i 1849, men er ikke nevnt i Soknedal siden. Peder hadde tre barn, to i første ekteskap med Marit og ett i det andre med Ingri. Når Peder ikke nevnes i Soknedal etter 1849, det er nok fordi familien flyttet til Strinda sammen med svigersønnen Peder Hildbrandsen Heggvold. I folketellingen 1865 er Peder Andersen oppført som 72 årig enkemann og bor på Fladaashaugen hos datteren Ingeborg og svigersønnen Peder Hildbrandsen Heggvold.