Biografi til: Arnt Pedersen Søbstad

Arnt Pedersens farbror Ole Rolfsen Moe (Støresmoe) hadde kommet til Søbstad i 1816 og blitt gift med enka der, Ingeborg Svendsdatter Søbstad. Da Ole Rolfsen døde i 1854, overlot han gården som var takstert til 1560 spesidaler til brorsønnen Arnt Pedersen, som hadde flyttet fra Støren i 1839. Ole Rolfsen - som også hadde en part av gamle Flatåsaunene - hadde solgt Saupstad-gården i 1845 til Arnt Pedersen. Ti år etter salget skrev Ole Rolfsen sitt testamente til fordel for Arnts sønner Ole (eldre), Ole (yngre) og Svend. Arnts datter Ingeborg, som da var 4 år gammel, arvet gårdparten Flatåsaunet og 25 spesidaler. De andre 4 barna arvet 12 og 10 spesidaler hver. Arnt solgte i 1863 fra parsellene Søraunet og Sørmoen/Sørengen. I slutten av 1870-åra ble det tvangsauksjon på Søbstad. En sakfører Schultz, Trondheim, fikk tilslaget på 1200 spesidaler. Han overlot gården for kr. 6.400,- til Reier Andersen Hoel fra Rennebu. Denne mannen var bestefar til de legendariske Søbstad-brødrene, Reidar og Torleif. Ved folketellingen i 1865 finner vi Arnt Pedersen på Søbstad sammen med kona Ragnhild og fire sønner og tre døtre. Arnt var i følge folketellingen født i 1806.