Biografi til: Ole Olsen Tilsetvold

Ole overtok husmannsplassen Gammelvollen under Tilset etter sin far da han giftet seg med Berit Arntsdatter fra Aunebakken rett over elva. Det var svært vanskelig å dyrke noe på plassen da den lå i et svært bratt og ulend terreng. I 1870-åra satt de med 2 kyr og 6 - 7 sauer i Gammelvollen. Våren 1875 sådde Ole ut 3/4 tønne havre, og han satte 3 tønner potet. Men nå hadde Amerikafeberen nådd grenda for alvor og flere av folket i Gammelvollen reiste ut. De siste som satt igjen i Gammelvollen var sønnen Ole og søstra hans, Marit. Han gikk i gårdene på dagarbeid og hun drev som strikkerske. Ole og Berit hadde 7 barn, hvorav 4 utvandret til Amerika. Arne Tilset kan fortelle at han en gang var på gården Jaktøyen på Melhus, og der kom han i snakk med husbonden. Han kunne fortelle at Ole Tilsetvold gikk til Strinda for å besøke sønnen sin Ole som var lærer der. Han pleide da å overnatte på Jaktøyen. Han hadde med seg en skinnsekk med skinnpunger og andre skinn-saker og la alltid igjen en pung som betaling. Ole Tilsetvold ble blind på sine gamle dager. I dag brukes Gammelvollen som hytte.