Biografi til: Ingeborg Andersdatter Eggan

Selv om det ikke direkte framgår av Orkdalsboka (b4/s184) kan navnet tyde på at Ingeborg Andersdatter Eggan var datter av lagrettesmann Anders Hermosson på Eggan i Orkdal.