Biografi til: Hallvard Sveinson Helgeton

På auksjon på Svorkmo den 19. juni 1695 ble gården Tretten i Rindal solgt av herr auksjonsmester Henning smideknekt til brukeren Hallvard Sveinson. Han ble den første sjøleieren i Tretta. Hallvard var trolig gift med datter av den forrige brukeren, Ingebrigt Einarson. De hadde tre barn.