Biografi til: Endre Sveinson Helgeton

Endre tok over gården etter sin far. Man vet om to barn.