Biografi til: Svein Hallvardson Helgeton

Svein var bruker på Oppistua Helgeton i 1645 og frametter til 1657. Han var sikkert sønn til den Hallvard som i 1645 står som bruker på en av partene i Helgeton. I 1657 hadde Svein en buskap på 2 hester, 6 kyr, 4 kviger, 4 geiter og 4 sauer. Men ved dette leitet var det i alt fem brukere på Helgeton. En vet om seks barn etter Svein.