Biografi til: Svein Kirkholt

Svein Kirkholt var bruker på Nestua Kirkholt i 1624 og 1645. Av barna hans er bare en av sønnene kjent.