Biografi til: Jon Sveinson Kirkholt

Jon Sveinson var bruker på Nestua Kirkholt i 1657. Han fødde 3 hester, 1 okse, 11 kyr, 14 ungdyr, 14 geiter og 14 sauer. Av barna hans vet man om fem.