Biografi til: Bjørn Jonson Kattem

Bjørn Jonson var bruker på Kattem i 1695. Han var sikkert gift med ei av døtrene til den forrige brukeren, Hallstein. Av barna hans vet man om fire.