Biografi til: Marit Olsdatter

Marit Olsdatter hadde først vært gift med Erik Ingebrigtson Løset. Da Marit døde i 1739 var arven 74 riksdaler, 1 ort og 18 skilling. I boet ble det registrert 1 hest, 7 kyr, 2 kviger, 7 kalver og 5 sauer.