Biografi til: Knut Andersen Valstad

Leiglendingene på Valstad synes å ha skiftet relativt ofte i 1760 - 70 åra, men i 1789 hadde Knut Andersen og kona tatt over som leilendinger. I 1794 bygsla sogneprest Brinchmann gården til sønnen Lars Knutsen og kår til foreldrene. Ved folketellingen i 1801 er Knut Andersen 66 år og oppført som "Husfader" på Waldstad, merknad "Har kaar".