Biografi til: Knut Larsen Rise

I 1801 er 3 år gamle Knut Larsen oppført på Valstad med foreldre Lars Knudsen og Kirsti Olsdatter. Lars Knudsen hadde kjøpt 6 marklag i Risan for 340 riksdaler til avlsgard, og satt med dette underbruket i 1802. I 1838 satt Knut Larsen med 3 marklag på Risan (283 d). I 1863 var Knut eier av det samme bruket. Halve garden var da underbruk og halve garden bebodd. Det var 82 mål jord, 6 tønner korn, 6 tønner poteter, 45 lass høy, 3 stor- og 4 småfe.