Biografi til: Peder Olsen Digre

Peder Olsen vokste opp på Glindset på Jonsvannet. Han står oppført som gårdbruker og forpakter på Berg i Strinda i folketellingen 1865. Berg var på den tida prestegård for Strinda sogneprest. Sogneprest og husfader på Berg var i 1865 Essendrop, senere stiftsprost og stortingspresident. I 1867 kjøpte Peder Olsen Glindset gården Bjørken (lnr. 2a) i Strinda, som gikk på tvangsauksjon forlangt av Norges bank som pantehaver, for 2180 spesiedaler. Her bor han med familien ved folketelingen i 1875. Peder solgte gården i 1879 til handelsmann A. F. Vigen for 17.000 kr, som i 1884 makeskiftet den bort mot en bygård i Danielsveita. I 1880 ble en parsell (løpenr. 25b og 26b) av Digre i Bratsberg solgt ved auksjon til Peder Olsen, som da kaltes Peder Olsen Bjerken. Senere samme år kjøpte han også løpenr. 25a. Peder flyttet nå til Digre. Peder og Kjerstine fikk 10 barn, alle født før de flyttet til Digre.