Biografi til: Kjerstine Sivertsdatter Øvre Gjervan

Om Kjerstine er det blitt fortalt historier om hendelser fra hennes barndom. Hun vokste opp på gården Gjervan ved Jonsvatnet, der det er både skog og fjell. Det var fint terreng for ville dyr. Da hun var 4 - 5 år gammel plukket hun blåbær sammen med en stor bjørn. Den lusket vekk da det kom folk. En gang hadde hun en bjørnunge på fanget sitt. Den var blitt skadet da bjørnemora tok etter den da den skulle ut av hiet. Den hadde fått sår og døde. Da Kjerstine ble i passende alder måtte hun være med dyra til skogs. Hun hadde med en hund til hjelp. En gang ble hunden overrumplet av to ulver. En ved hodet og en bak, så den var maktesløs. Det var stor sorg i hjemmet den kvelden Kjerstine kom hjem uten hunden. Dagen etter fant de hunden i nærheten. Den hadde kommet seg bort fra udyra, men måtte avlives.