Biografi til: Svein Bjørnson Kattem

Svein Bjørnson tok over Kattem i Rindal etter faren. Svein satt som bruker i 1723. Kornsæden hans var 3 tønner blandkorn og avlinga 11 tønner. Høyavlinga heime var 16 - 17 lass og i marka 8 lass. På dette, og anna berging, fødde han 1 hest, 7 kyr, 4 ungnaut, 6 geiter og 6 sauer. Garden hadde ingen husmann, men seter en fjerdings veg fra garden og markaslette ei halv mil i sør for garden. Her fantes skog til brennfang, gardsbehov og bygningstømmer. Videre "hjelpelig fægang for sine kreaturer, ingen kvern. Gaarden ligger til dals 4 mil fra sjøen, ei nogenslags fiskeri. Jorden er af ringe art, uvis til korn, nogenledes letvunden, nogen leilighed til rødning."

Svein Bjørnson døde 1738, og i boet som ble på netto riksdaler 14-2-20, ble det registrert 2 kyr, 2 kviger, 1 okse og 6 småfe. Presten Johannes Irgens la fram krav i boet for skyldig landskyld for mange år på tilsammen 11 1/2 riksdaler. Svein Bjørnson og Marit Tølløvsdotter hadde fire barn.