Biografi til: Gunnhild Steensdatter Hovin

Gården Pipa på Hovin oppstod i forbindelse med ei deling av gården Ekra rundt 1730. Gunnhild og mannen Jon overtok drifta på Pipa (Øvre Hovin) i Horg etter foreldrene. Og trolig var det de som bygde opp den nye gården, Pipa, før 1736. I 1736 fikk de redusert skylda på gården med 12 marklag, på grunn av flommen i 1734. Elva hadde tatt med seg mye jord. Pipa var et leilendingsbruk med domkirka i Trondheim som den største eieren. Da Jon døde i 1766, kunne Gunhild og de to døtrene, Gjertrud og Kari, dele knappe 70 riksdaler etter ham. Gunnhild etterlot seg vel 5 daler da hun falt fra i 1793.