Biografi til: Knut Mikkelson Skjulenget

Knut overtok Skjulsenget Nordre i Meldal etter sin far. Han fikk bygsel på plassen i 1762, som faren godvillig hadde sagt fra seg mot å få gå i brød med dem.