Biografi til: Johan Olson Svinsås

Johan Olsson Svinsås bygsla Druglitrø i 1860 - 1870 åra. Druglitrø var opprinnelig husmannsrom under Druglia, og ligg høyt oppe i lia i sør-vest for husene på gården. Johan var en berømt kar til å finne vatn. Da brukte han kluft. Han var også med mye og la springvatnet fram til bruka. Store stokker ble benyttet, og det var Johan som stod for boringa. Han var 93 år gammel da han døde.