Biografi til: Elling Gundersen Svahaug

Elling Gundersen er den første bygsleren man kjenner på Svahaug i Innset. Han nevnes både i 1680 og 1690. Han var hyttearbeider.