Biografi til: Tollef Kristoffersen Svahaug

Tollef Kristoffersen overtok gården Svahaug i Innset ved farens død. Tidligere het gården Hyttebakk, som ennå brukes mye i dagligtale. I 1813 låner Tollef 65 rdl. av John Trondsen Vold mot pant i plassen. Det var meningen han skulle kjøpe Frantzsætra av Frantz Johansen, men denne "slo seg attiat" på grunn av pengefallet og dermed usikkerheten i pengeverdien, så det ble først i 1816 at handelen kom i stand. Tollef ble gift to ganger, og fikk 12 barn i det første ekteskapet og 2 i det andre. I folketellingen 1801 er 54 år gamle Tølløv oppført som "Enkemand efter 1ste ægteskab". Han titulereres som røstvender og bruker av plass, og er oppført sammen med barna Lage (9), Gjertrud (7) og Ingebrigt (3).