Biografi til: Maren Hansdatter

Maren Hansdatter nevnes i lensregnskapet i 1628 som: "Maren sl. Svends".

S. T. Dahl (embetsmenn 1536-1660) sier at hun i all slektslitteratur, også hos Berg og i Hornemanns stamtavler, er regnet for å være en datter av borgermester Hans Casparsen. Dahl mener at dette trolig ikke er riktig og redegjør for dette i sin bok. Dahl mener at det er momenter som tyder på at Maren Hansdatter istedet var datter av Hr. Hans Sigurdsen, en sønn av Hr. Sigmund Amundsen i Verdal.