Biografi til: Ingeborg Ingebrigtsdatter Eggan

Ingeborg er 77 år da hun døde i mai 1818.