Biografi til: Rolf Arnesen Folstad

Rolf overtok Nordstu på Folstad i Støren etter sin far. Men Rolf var ikke særlig helsesterk. Han døde allerede i 1692, og året etter var Berit Jonsdatter gift igjen med Jon Olsen. Men snaue tre år etter satt Berit igjen som enke og hadde ansvaret for det hele.