Biografi til: Colbanus Sivertsen Enlien

Colbanus var med å skrev under Memorial om kyrkje og et formående bindeledd med gjev slekt og frender i Soknedal som gav ei lyskrone til kyrkja da den stod ferdig bygget på Enodden til høgtid i sorg og glede. "Kølben" og Sirri hadde ei datter, Guru, flere barn har en ikke viten om.