Biografi til: Otter Andersen Estenstad

Husmannsfolk ved Brua i Estenstad, Soknedal. Da Otter gifta seg med Kari Estensdatter Sneen i 1717, fikk han slå seg ned som husmann nederst i gjerdet, der den nye vegen gikk over brua til Presthusvaldet. Hovedgarden var kommet bort fra den sentrale ferdsla. Husmannsrommet vart kalt Brua eller Broen. De flytta fra plassen. De fikk 2 (kjente) barn.