Biografi til: Anders Ottersen Estenstad

Kona er ukjent.