Biografi til: Ingebrigt Andersen Estenstad

Skoskatten 1711 viser at Ingebrigt og kona har både dreng og taus. Årslønna for drengen er 4 Rdr. 2 ort og tausa får 3 Rdr. 3 ort. I tillegg fikk han ett par sko og vadmel til ei bukse. Tausa fikk ett par sko og ho hadde en sau med lam som ho fikk ordna med ulla til klær, slik visen var. Men i listen over krigsskatten 1712 er det faren Anders som punger ut. Ingebrigt tok over for godt da faren døde i 1713. Denne ætta flytta fra Sørstuen på Estenstad da kvartermester Aren Jensen Gynnild, Skjerli kjøpte garden i 1735.