Biografi til: Aren Anfindsen Solem

Bønder i Utstu Solem i Soknedal. De fikk 3 barn.