Biografi til: Joen Hillebrandsen

Joen er 55 år i 1664. 2 sønner er kjent.