Biografi til: Hillebrand Joensen Vollum

Av barn så er bare Oluff Hillebrandsen nevnt, men trolig er også Ingeborg Hilbrandsdatter Vollum barn av Hillebrand Joensen.