Biografi til: Johannes Olsen Bones

I 1728 ble hele Nord-Bogen i Singsås solgt på krongodsauksjon og støresbyggen Johannes Olsen Bones kjøpte garden og den forrige brukeren Ola Estensen vart utsagt og måtte flytte. Johannes klarte ikke å svare for de 400 riksdaler sorenskriver Jens Randulf hadde stående i gården, og måtte gi den fra seg igjen. Johannes satt som bruker med bygsel der til de slo seg ned i Aunøyen i Støren ca. 1740. Johannes og Kari fikk 7 barn.