Biografi til: Iver Olsen Bones

Iver Olsen tok over Nordstu på Bones i Støren etter far sin. Han ble gift med Kjersti Eriksdatter Bonesvoll og budde på hennes farsgard et tak før han tok over på Bones. Helt fri for kluss med myndighetene var ikke Iver, for han måtte ut med 1 tønne havre og legge til ei ort for tiendesvik i 1737. Men det var omtrent ikke en eneste bonde som gikk fri for slik tiltale i de åra. Da han døde satt enken Kjersti med garden til svigersønnen Anders Olsen fra Oppstu på Røsbjørgen tok over.