If you can read this line, the file format.css from BK is missing! (must be lower case file name.)
Rolf Jonsen Moe #1
Født 1730 fra Mo i Støren
Gift 1752
Død 1804
Kari Rolfsdatter Folstad #3
Født 1689 fra Nordstu på Støren
Død 1760
Jon Jonsen Røttum #2
Født 1705 fra Røttum i Støren
Gift 1725
Død 1766
Berit Jensdatter #7
Født 1655
Død 1725
Rolf Arnesen Folstad #6
Født 1656 fra Nordstu på Støren
Død 1692
Arne Tomassen Folstad #12
Født ca. 1609 fra Nordstu på Støren
Død før 1690

>

<
Anekart for Rolf Jonsen Moe
Tilbake til hjemmeside