If you can read this line, the file format.css from BK is missing! (must be lower case file name.)
Marit Estensdatter Solem #1
Født 1772 fra Sørgarden Støren
Gift 29 des 1795 Støren
Død 8 mar 1864 Støren
Siri Olsdatter Økdal #3
Født 1743 Øgdal i Soknedal
Død 1827
Esten Olsen Solem #2
Født 1747 fra Sørgarden Støren
Død før 1825
Marit Estensdatter Solem d.e. #5
Født 1713 fra Sørgarden Støren
Død 1789
Ole Andersen Heggvoll #4
Født 1709 fra Heggvoll Soknedal
Død 1766
Ingeborg Hildbrandsdatter Vollum #9
Født 1685 fra Vollum i Soknedal
Død 1747
Anders Pedersen Heggvoll #8
Født 1681 fra Heggvoll Soknedal
Gift 1706
Død 1765
Gjertru Olsdatter Hanshus #7
Født 1710 fra Hanshus Soknedal
Død 1746
Ole Evensen Anshus #6
Født 1712 fra Anshus i Soknedal
Gift 1737
Død 1791
Marit Amundsdatter Aarhaug #13
Født ca. 1686 fra Aarhaug i Soknedal
Død 1755

>
Even Olsen Anshus #12
Født ca. 1671 fra Anshus i Soknedal
Gift 1711
Død 1745

>
Gunhild Olsdatter #11
Født 1687
Død 1760
Esten Toresen Solem #10
Født 1684 fra Sørgarden Støren
Død mel. 1762-1769
Dorthe Eriksdatter #15
Født 1683
Død 1760
Ole Ingebrigtsen Hanshus #14
Født 1678
Gift 1709
Død 1761

<
Anekart for Marit Estensdatter Solem
Tilbake til hjemmeside